DLA ROLNICTWA

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dlaczego warto zainwestować w elektrownie fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym?

OSZCZĘDNOŚĆ: energia słoneczna jest bezpłatna, wykorzystanie własnego źródła energii pozwala uwolnić się od rosnących cen,
ZYSK: dzięki systemowi wsparcia następuje szybki zwrot inwestycji, po czym zaoszczędzone na rachunkach za energię pieniądze zasilają budżet gospodarstwa,
BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ: system fotowoltaiczny nie emituje zanieczyszczeń ani hałasu, żywotność dobrze zaprojektowanej instalacji to nawet 30 lat,
WYGODA: system fotowoltaiczny jest bezobsługowy, działa samoczynnie od wschodu do zachodu słońca.

 

W obecnych czasach rolnicy muszą zmierzyć się z dużymi zmianami gospodarczymi, które zachodzą strukturach obszarów wiejskich. Przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi duże wyzwanie i szanse dla rolnictwa.
Od rolników oczekuje się modernizacji i innowacji. Funkcja ekonomiczna obszarów wiejskich nie sprowadza się już tylko do produkcji surowców rolnych, a w coraz większym stopniu polega na podejściu kompleksowym.
Fotowoltaika to wyjątkowa okazja do wykorzystania zasobów energetycznych rolnictwa. Rolnicy są właścicielami nieruchomości gruntowych oraz budynków gospodarczych posiadających duże przestrzenie dachowe – idealne, aby wybudować instalację fotowoltaiczną.

Instalacja fotowoltaiczna w rolnictwie to gwarancja:
BARDZIEJ przewidywalnych przychodów i kosztów w gospodarstwie,
W OKRESIE NIEURODZAJU braku dodatkowych kosztów,
NIEZALEŻNOŚCI od wzrostu cen energii w przyszłości,
REDUKCJI emisji gazów cieplarnianych,
INNOWACYJNŚCI oraz prestiżu gospodarstwa,
ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego można amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
OBNIŻENIE PODATKU ROLNEGO można skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej – nawet przez 15 lat,
DODATKOWE 5 PUNKTÓW przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW

 

Solar Place oferuje kompleksową usługę budowy instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

AUDYTU lokalizacji,
WYKONANIA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO z wizualizacją instalacji,
PRZYGOTOWOANIA dokumentacji oraz uzyskania warunków przyłączenia,
DORADZTWA w wyborze form finansowania/dofinansowania,
PRZYGOTOWANIA biznes planu inwestycji,
POMOCY przy wnioskowaniu o środki finansowe,
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU, w tym również projektu do pozwolenia na budowę dla instalacji powyżej 40 kWp
BUDOWY i przyłączeniu instalacji,
ZGŁOSZENIA instalacji / mikroinstalacji w miejscowym Zakładzie Energetycznym
SERWISU i wsparcia technicznego,
KONTROLI i monitoringu pracy elektrowni słonecznej.