DLA BIZNESU

Wykorzystanie elektrowni fotowoltaicznej w Biznesie to gwarancja:

OBNIŻENIA rachunków za prąd, a nawet możliwość zaspokojenia większości dziennego zapotrzebowania energii elektrycznej przedsiębiorstwa,
POZYSKANIE stałego źródła dochodu: możliwości odsprzedaży nadprodukcji energii do sieci publicznej dla instalacji powyżej 50 kWp
DZIAŁANIE na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
WIELOLETNIEJ i bezobsługowej pracy systemu.

Nasza firma oferuje kompleksową usługę budowy instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

AUDYTU lokalizacji,
WYKONANIA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO z wizualizacją instalacji,
PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI oraz uzyskania warunków przyłączenia,
DORADZTWA w wyborze form finansowania/dofinansowania,
PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU inwestycji,
POMOCY przy wnioskowaniu o środki finansowe,
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU, w tym również projektu do POZWOLENIA NA BUDOWĘ dla instalacji powyżej 50 kWp
BUDOWY i przyłączeniu instalacji,
ZGŁOSZENIA instalacji /mikroinstalacji,
SERWISU i wsparcia technicznego,
KONTROLI i monitoringu pracy elektrowni słonecznej.

 

Dlaczego warto zainwestować w system fotowoltaiczny ?

OSZCZĘDNOŚĆ: energia słoneczna jest bezpłatna, wykorzystanie własnego źródła energii pozwala uwolnić się od rosnących cen.
ZYSK: dzięki systemowi wsparcia następuje szybki zwrot inwestycji, po czym zaoszczędzone na rachunkach za energię pieniądze zasilają budżet.
BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ: system fotowoltaiczny nie emituje zanieczyszczeń ani hałasu, żywotność dobrze zaprojektowanej instalacji to nawet 30 lat.
WYGODA: system fotowoltaiczny jest bezobsługowy, działa samoczynnie od wschodu do zachodu słońca.
OBOWIĄZEK ZAKUPU NIEWYKORZYSTANEJ ENERGII po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale – mikroinstalacje dla przedsiębiorców.

W Polsce MIKROINSTALACJA o mocy 50 kWp może wyprodukować około 50 000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Farma fotowoltaiczna o wielkości 1 MW po wygranym systemie aukcyjnym posiada gwarancję odkupu energii po ustalonej cenie przez 15 lat, a stopa zwrotu wynosi około 5 lat.

Istnieje możliwość leasingu instalacji fotowoltaicznej 

Zapraszamy do kontaktu