Nasza oferta

Ustawa OZE


W zwiazku z Ustawą o OZE oraz nowelizacją podpisaną przez Prezydenta w dn. 28.06.2016 wsparcie energetyki odnawialnej w zakresie mikroinstalacji wygląda następująco:

- obowiązek przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej,

- system "opustów" czyli bilans energii oddanej do sieci i odebranej z sieci w okresach rocznych po przeliczniku:

  • 1:0,8 dla instalacji do 10 kW
  • 1:0,7 dla instalacji od 10 kW do 40 kW

W tym założeniu sieć traktowana jest jak magazyn energii. Za każde oddane do sieci 100 kWh będzie można odebrać 80 kWh lub 70 kWh - zależnie od wielkości instalacji. Prosument nie ponosi kosztów dystrybucji "odbieranej" energii, co występowało w poprzedniej wersji Ustawy. Poza tym, system opustów obowiązuje niezależnie od wzrostu cen energii - stały przelicznik. "Opust" można łączyć z dotacją oraz nie występuje limit mocy przyłączeń.

– obowiązek zakupu niewykorzystanej energii po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale - mikroinstalacje dla przedsiębiorców,

Dodatkowo, zgodnie z Ustawą zniesiony zostaje obowiązek kwartalnej sprawozdawczości względem zakładu energetycznego.