Fotowoltaika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Zjawisko fotowoltaiczne (efekt fotowoltaiczny) – zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego. Zjawisko to jest wykorzystywane w ogniwach fotowoltaicznych.

Usytuowanie geograficzne Polski stwarza dobre warunki do rozwoju energetyki słonecznej, nasi sąsiedzi Niemcy oraz Czesi od dawna wykorzystują energię słoneczną i na szeroką skalę stosują jej bezpośrednie przetworzenie na energię elektryczną.

Roczna suma energii słonecznej padającej na 1m2 w Polsce wynosi 950-1250 kWh i jest zbliżona do warunków naszych sąsiadów.