Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyniosła znaczne zmiany w systemie rozliczenia energii pomiędzy Prosumentem a zakładem energetycznym. Dochodzą głosy, że jedyną słuszną formą rozliczenia były taryfy gwarantowane. Ale czy na pewno? Przedstawiamy poniżej kilka faktów, które siecjakobateriaświadczą o korzystnym wpływie systemu "opustów" na budżet Prosumenta:

1. Sieć jako magazyn energii

Taryfy gwarantowane dotyczyły energii pozostałej po zbilansowaniu czyli rozliczeniu oddanych i nie odebranych nadwyżek. W pierwszej kolejności obowiązywać miał net - metering. W praktyce oznacza to, że energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną i nie skonsumowana na bieżąco miała zostać odprowadzona do sieci, następnie odebrana i rozliczona w okresach półrocznych, a dopiero jeśli okazałoby się, że w sieci "pozostał" nieodebrany przez prosumenta prąd - za tą ilość zakład energetyczny płaciłby ustaloną stawkę FiT.

Przykład:

- energia wygenerowana z instalacji fotowoltaicznej w ciągu pół roku: 3200 kWh

- energia oddana do sieci: 1600 kWh

- energia odebrana, gdy instalacja nie pracowała: 1500 kWh

- energia nieodebrana podlegająca taryfom gwarantowanym: 100 kWh

Prosument po rozliczeniu energii otrzymałby 100 kWh x 0,65 zł = 65 zł

Za odbieraną z sieci energię prosument musiałby zapłacić opłatę za przesył - w tym przypadku za 1500 kWh.

Poza tym taryfy gwarantowane nie dotyczyły instalacji powyżej 10 kWp!

 

2. Brak opłat dystrybucyjnych

Dzięki systemowi "opustów" nie wystąpią opłaty za dystrybucję odbieranej z sieci energii. Sieć elektroenergetyczna do której oddawane są nadwyżki energii traktowana jest jak magazyn energii. W instalacjach do 10 kWp można odbierać 80% "zmagazynowanej" w sieci energii, a przy systemach od 10 kWp do 40 kWp - 70%. Bardzo istotne jest, że NIE WYSTĘPUJE OPŁATA DYSTRYBUCYJNA WZGLĘDEM ILOŚCI ODEBRANEGO PRĄDU.

 

3. Możliwość połączenia z dotacją

Chcąc skorzystać z taryf gwarantowanych nie można było ubiegać się o inną formę wsparcia w postaci dotacji. Z tego wynika, że osoby, które skorzystały z Prosumenta - nie miałyby możliwości rozliczania się wg zasad FiT. Przy systemie "opustów" nie ma takich ograniczeń, w związku z czym Inwestor będzie mógł wnioskować o dofinansowanie w ramach kontynuowanych programów wsparcia (np. Prosument - kredyt wraz z dotacją).

 

4. Instalacja dopasowana do potrzeb

Taryfy gwarantowane dotyczyły wyłącznie instalacji do mocy 10 kWp. Systemy o większej mocy rozliczne miały być według średniej ceny energii z poprzedniego kwartału. System opustów dotczy instalacji aż do 40 kWp!

 

5.Równe traktowanie Prosumentów

System "opustów" nie określa limitu mocy możliwego do przyłączenia. Taryfy gwarantowane miały obejmować łącznie 800 MWp instalacji przyłączonych do sieci. Limit ten został ustalony na bardzo niskim poziomie, dlatego szybko zostałby wyczerpany.

 

6. Jasne prawo podatkowe

Od energii sprzedanej w ramach taryf gwarantowanych prawdopodobnie trzeba byłoby odprowadzać podatek - lecz nie określono na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Natomiast system "opustów" wyklucza taką ewentualność, ponieważ energia konsumowana jest na własne potrzeby.

 

7. Opłacalne rozliczenie energii

W przypadku net - meteringu można było zaoszczędzić na rachunkach około połowy wartości odebranej energii, ponieważ trzeba było ponieść koszt przesyłu energii odebranej. Przy ilość 1MWh wartość ta waha się w okolicach 300 zł (zależnie od dostawcy). W przypadku systemu "opustów" dla instalacji do 10 kWp oszczędność wynosi około 500 zł, ponieważ odbieramy 80% oddanej do sieci energii.