Wraz z końcem roku w każdym przedsiębiorstwie zaczynają się poszukiwania inwestycji, które można  wykazać jako koszt działalnosci firmy. Szczególnie ważne jest, aby decyzje były przemyślane, praktyczne i przynosiły długotrwałe korzyści. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup pojazdu. Najprostszym, lecz czy najlepszym? Jak wiadomo, wartość samochodu szybko spada, koszty eksploatacji z roku na rok są wyższe. Warto zastanowić się nad alternatywą pozwalającą wygenerować dodatkowe zyski w perspektywie czasu.

System fotowoltaiczny pozwala przetworzyć darmową energię słoneczną na energię elektryczną. Każda wytworzona kWh energii jest oszczędnością przedsiębiorstwa. Realne korzyści generowane są cały rok, od wschodu do zachodu słońca. Przy właściwie dobranym systemie fotowoltaicznym w okresie wiosenno - letnim, w niektórych branżach można zredukować rachunki za prąd prawie całkowicie. Nawet w momencie, gdy przedsiębiorstwo nie pracuje - system generuje zyski w postaci oddawanych do sieci kWh energii.

Ceny energii elektrycznej stale rosną. Od roku 1995 procentowy wzrost cen energii elektrycznej przekroczył 230%! Przewiduje się, że koszt zakupu energii będzie stale się powiększał. Własna generacja prądu pozwoli uniezależnić się od konsekwencji tego trendu, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.

Mierzalnym wkaźniekiem zysku z posiadania systemu fotowoltaicznego jest nie tylko oszczędność na rachunkach za energię elektryczną. Ustawa OZE reguluje zasady sprzedaży nadwyżek energii, w związku z czym istnieje mozliwość zarabiania na "zielonej energii". Każda kWh wprowadzona do sieci jako nadwyżka jest odkupowana przez zakład energetyczny po średniej cenie obowiązującej na towarowej giełdzie energii.

Szacuje się, że stopa zwrotu w instalację fotowoltaiczną to 10 - 12%. Biorąc pod uwagę realne oprocentowanie lokaty rzędu 2% - na pierwszy rzut oka widać zasadność inwestycji środków w system fotowoltaiczny. Oczywiście wzrost cen energii z roku na rok wpływa na wzrost zysków Inwestora.

W wielu krajach docenia się możliwości jakie daje energetyka odnawialna. Inwestycja w system fotowoltaiczny pozwala:

- zmniejszyć podstawę opodatkowania poprzez wygenerowanie kosztów zakupu elektrowni,

- generować zyski i oszczędności,

- podnieść innowacyjność firmy,

- zwiększyć konkurencyjność na rynku.