Nasza oferta

Fotowoltaika – fakty i mity


 

MIT: Fotowoltaika to nowość

FAKT: Zarówno mikroinstalacje jak i elektrownie fotowoltaiczne dużej mocy pracują na całym świecie od ponad 30 lat. Z energii elektrycznej wygenerowanej przez własne systemy fotowoltaiczne korzystają takie firmy jak Tesco, Ikea czy Google. Instalacje fotowoltaiczne to nie nowość – możliwość wprowadzenia ich na polski rynek był ograniczony przez brak regulacji prawnych.

MIT: Instalacja fotowoltaiczna jest nieopłacalna ze względu na długi czas zwrotu inwestycji

FAKT: Stopa zwrotu inwestycji to ok. 6 lat, a żywotność dobrze zaprojektowanej instalacji to nawet 30 lat!

MIT: Systemy fotowoltaiczne są awaryjne

FAKT: W przypadku właściwie zaprojektowanego systemu awaryjność jest znikoma.

MIT: Systemy fotowoltaiczne są szkodliwe dla zdrowia.

FAKT: Przy sieci niskiego napięcia nie wytwarza się pole elektryczne, które negatywnie wpływałoby na zdrowie człowieka bądź środowisko. Same panele wykonane są z krzemu, który naturalnie występuje w przyrodzie. Elektrownie fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń, hałasu ani szkodliwego pola elektromagnetycznego.

MIT: Sytuacja prawna odnawialnych źródeł energii jest niestabilna

FAKT: Po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wykorzystanie systemów fotowoltaicznych stało się bezpieczne pod względem prawnym i ekonomicznym. Ze względu na system "opustów" osoba fizyczna może traktować sieć jako magazyn energii. Przedsiębiorca zaś - odsprzedawać niewykorzystany prąd. Procedury przyłączenia mikroinstalacji zostały uproszczone.

MIT: System fotowoltaiczny produkuje energię elektryczną

FAKT: Energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię elektryczną podczas procesu fotoelektrycznego zwanego procesem fotowoltaicznym.

MIT: System fotowoltaiczny nie wpływa na niezależność gospodarstwa domowego

FAKT: Gospodarstwo domowe zasilane systemem fotowoltaicznym oraz jego mieszkańcy są niezależni od stale rosnących cen energii. Wyprodukowana energia elektryczna zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego, a reszta energii zbilansowana.

MIT: Energia z mikroinstalacji spowoduje nadwyżki podaży energii.

FAKT: Zapotrzebowanie na energię rośnie, bloki elektrowni konwencjonalnych wymagają modernizacji. Energia z OZE stanowi wsparcie dla energetyki węglowej oraz pozwala osobie indywidualnej zabezpieczyć swoją przyszłość. Założeniem mikroinstalacji jest zużycie energii głównie na potrzeby własne. Energia z OZE to dobra alternatywa dla energii z atomu.

box fakty i mity na strone