Nasza oferta

Audyt energetyczny budynku


 

Świadczymy usługi w zakresie:

– Audytu energetycznego budynku,

– Świadectw charakterystyki energetycznej tzw. Certyfikaty Energetyczne

 

Audyt energetyczny budynku – ekspertyza dotycząca przedsięwzięć zmniejszających ilość zużywanej energii. Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje również doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Istotne jest, aby audyt wykonany został przez osobę z uprawnieniami czyli audytora energetycznego. Audyt energetyczny powiązany jest z termomodernizacją budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - skupia się na poprawie efektywności energetycznej budynku biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku oraz opłacalność przedsięwzięcia. Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Wyliczenia podane są w kWh/m2/rok.

Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać:

– budynki mieszkalne (jednorodzinne, wielorodzinne, miejsca zbiorowego zamieszkania),

– budynki użyteczności publicznej,

– budynki po modernizacji, która skutkuje zmianą charakterystyki cieplnej budynku,

– lokale w budynkach stanowiące samodzielną całość techniczno – użytkową.