Nasza oferta

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Dotacja 50% (do 500 tys. PLN) dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych – zabezpieczenie przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód. Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa.
 

Green piggy bank with coin stackshttp://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html