Nasza oferta

Prosument BOŚ – 40% dotacji


Prosument – 40% dotacji do instalacji fotowoltaicznych. Linia kredytowa w Banku Ochrony Środowiska

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją,
 • dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • dotacja w wysokości 40% dofinansowania (30% od 2017 r.),
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1% w skali roku,
 • w pierwszym roku kredytowania wysokość prowizji pobieranej przez bank: do 3% kwoty wypłaconego kredytu,
 • od drugiego roku kredytowania prowizja pobierana przez bank: do 1,5% kwoty pozostałej do spłaty,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 18 m-cy od daty zawarcia umowy kredytu,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Nabór wniosków ruszył 24.04.2015. Ze względu na zmiany w programie priorytetowym nabór wniosków w BOŚ zostaje czasowo wstrzymany.

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument