Nasza oferta

Prosument – 40% dotacji


Prosument – 40% dotacji do instalacji fotowoltaicznych. Program ogólnopolski -  UWAGA !! PROGRAM AKTUALNIE ZOSTAŁ ZAWIESZONY.

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych: 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:

ogłoszenie naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego – od 26.05.2014 r. do wyczerpania środków.

ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW – od 16.07.2014 r. do wyczerpania środków.

otwarcie linii kredytowej wraz z dotacją dla osób fizycznych dostępne w Banku Ochrony Środowiska – 24.04.2015. Ze względu na zmiany w programie priorytetowym nabór wniosków w BOŚ zostaje czasowo wstrzymany.

Zmiany w programie Prosument obowiązują od 1 sierpnia 2015 roku.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/