Pompy ciepła

 

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła jest integralną częścią systemu klimatyzacji. Przenosi ciepło z jednego do drugiego środowiska za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła to tanie rozwiązanie układu ogrzewania. Wykorzystywanie ciepła ze źródła powietrznego jest uznawane za technologię odnawialnego źródła ciepła.
 
Tryb chłodzenia – polega na przenoszeniu ciepła z pomieszczenia lub przestrzeni wewnętrznej do powietrza zewnętrznego, co powoduje chłodzenie przestrzeni wewnętrznej. Działanie pompy jest dwukierunkowe – pompy ciepła mogą wydobywać utajone ciepło z powietrza zewnętrznego (nawet wtedy, gdy jego temperatura jest niższa od -20°C) i pompować je do wnętrza w celu ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.
 
Pompy ciepła działają na zasadzie wydobywania dostępnego ciepła z powietrza zewnętrznego, dlatego są znacznie bardziej efektywne niż najbardziej efektywne systemy ogrzewania działające w oparciu o paliwa kopalne.
 
Stosowanie zintegrowanych rozwiązań z pompami ciepła zarówno w układach chłodzenia, jak i ogrzewania budynków może również oznaczać niższe początkowe nakłady inwestycyjne, a także uproszczenie procedur eksploatacji i konserwacji.
 
 
Źródło: Daikin