Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wysokość kredytu wraz z dotacją nie może przewyższyć kosztów kwalifikowanych. Dotacja wypłacana jest po realizacji inwestycji. Wysokość dotacji to 10 lub 15% - zależnie od przeznaczenia i zakresu działań.

Beneficjenci to przedsiębiorstwa prywatne należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Lista banków dostępna jest na stronie NWFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl/

Szczegółowe informacje:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/informacje-o-programie/