DLA DOMU

Dlaczego warto zainwestować w domową elektrownię słoneczną (mikroinstalację)?

OSZCZĘDNOŚĆ: energia słoneczna jest bezpłatna, wykorzystanie własnego źródła energii pozwala uwolnić się od rosnących cen,
ZYSK: dzięki systemowi wsparcia następuje szybki zwrot inwestycji, po czym zaoszczędzone na rachunkach za energię pieniądze zasilają budżet domowy,
BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ: system fotowoltaiczny nie emituje zanieczyszczeń ani hałasu, żywotność dobrze zaprojektowanej instalacji to nawet 30 lat,
WYGODA: system fotowoltaiczny jest bezobsługowy, działa samoczynnie od wschodu do zachodu słońca,
DOTACJA: nasi klienci systematycznie korzystają z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska,
SZYBKA STOPA ZWROTU: okres nie przekraczający 8 lat.

Prąd wyprodukowany w elektrowni słonecznej w gospodarstwie domowym to:

ZASILANIE urządzeń AGD, klimatyzacji, zasilanie pomp ciepła, podgrzewanie wody, itd.,
STOPA ZWROTU licząc po obecnej cenie energii 0,65 zł/ kWh nie dłuższa jak 8 lat,
SYSTEM „OPUSTÓW” czyli sieć jako magazyn energii (nadwyżki oddawane do sieci z możliwością ich odebrania),
NIEZALEŻNOŚĆ od stale rosnących cen energii – średnio 7% rocznie,
ŻYWOTNOŚĆ instalacji sięgająca 30 lat,
ZMNIEJSZENIE emisji CO2,
ZWIĘKSZENIE wartości nieruchomości.

W związku z Ustawą o OZE oraz nowelizacją podpisaną przez Prezydenta w dn. 28.06.2016 wsparcie energetyki odnawialnej w zakresie mikroinstalacji wygląda następująco:
1. Istnieje obowiązek przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej do sieci elektroenergetycznej.
2. Wprowadzono system „opustów” czyli bilans energii oddanej do sieci i odebranej z sieci w okresach rocznych po przeliczniku:
1: 0,8 dla instalacji do 10 kW
1: 0,7 dla instalacji od 10 kW do 40 kW
W tym założeniu sieć traktowana jest jak magazyn energii. Za każde oddane do sieci 100 kWh będzie można odebrać 80 kWh lub 70 kWh – zależnie od wielkości instalacji. Prosument nie ponosi kosztów dystrybucji „odbieranej” energii, co występowało w poprzedniej wersji Ustawy. Poza tym, system opustów obowiązuje niezależnie od wzrostu cen energii – stały przelicznik. „Opust” można łączyć z dotacją oraz nie występuje limit mocy przyłączeń.
3. Wprowadzono obowiązek zakupu niewykorzystanej energii po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale – mikroinstalacje dla przedsiębiorców.
4. Dodatkowo, zgodnie z Ustawą zniesiony zostaje obowiązek kwartalnej sprawozdawczości względem zakładu energetycznego.

Nasza firma zbudowała już setki przydomowych elektrowni fotowoltaicznych na terenie województwa opolskiego, całego kraju a także w Czechach, Niemczech oraz Szwajcarii.

Oferujemy kompleksową usługę budowy instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

AUDYTU lokalizacji,
WYKONANIA PROJEKTU koncepcyjnego z wizualizacją instalacji,
DOBORU odpowiedniej technologii,
PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI – zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji,
DORADZTWA w wyborze form finansowania /dofinansowania,
WNIOSKOWANIA o środki finansowe,
PRZYGOTOWANIA PROJEKTU wykonawczego,
BUDOWY i przyłączenia instalacji,
SERWISU i wsparcia technicznego,
KONTROLI I MONITORINGU pracy elektrowni słonecznej.

Fotowoltaika Opole

Solar Place zapewnia kompleksową obsługę w zakresie formalności związanych z pozyskiwaniem dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie Opolskim, Śląskim, Łódzkim, Dolnośląskim.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest instalacja umieszczona na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego.
Z instalacji o mocy 5 kW można uzyskać około 5000 kWh energii elektrycznej rocznie.
Instalacja umieszczona na dachu to:

ELEGANCKI DESIGNE budynku: oprócz standardowych kolorów (szary, granatowy) istnieje możliwość dopasowania barwy paneli fotowoltaicznych do kolorystyki obiektu,
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZINEGROWANEGO SYSTEMU Z DACHEM zamiast tradycyjnego pokrycia dachówką bądź blachą,
NIŻSZY KOSZT INSTALACJI ze względu na zastosowany system montażu oraz mniejszą ilość użytych przewodów przyłączeniowych,
MAŁE PRAWDOPODOBIEŃSTWO wystąpienia aktów wandalizmu lub kradzieży – wyeliminowanie kosztów ochrony, ogrodzenia, monitoringu,
8% STAWKA VAT dla instalacji na dachu budynku mieszkalnego.

Umiejscowienie na gruncie instalacji wolnostojącej związane jest z:

KONIECZNOŚCIĄ posiadania odpowiedniego do wielkości instalacji areału ziemi,
POMNIEJSZENIEM powierzchni użytkowej działki,
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE energii słonecznej poprzez manipulowanie kątem nachylenie i orientacją instalacji,
23 % STAWKĄ VAT.

Nie czekaj, zostań Prosumentem już dziś!